ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ MMSI TELECOM


  • Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει από το νόμο έγκυρη άδεια MMSI/ραδιοφώνου επί του σκάφους. Μπορούμε να κανονίσουμε την άδεια MMSI/ραδιοφώνου των Νήσων Μάρσαλ όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή σημαίας Νήσων Μάρσαλ. Η άδεια MMSI καλύπτει το VHF Radio, το ραντάρ, το AIS, το epirb, τον αναμεταδότη και το ραντάρ και εκχωρεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

  • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια ραδιοφώνου των Νήσων Μάρσαλ για τους πελάτες μας. Το κόστος κοστίζει 135 £, - σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγγραφή σημαίας ή 175 £, - εάν το παραγγείλετε μόνοι σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  • Αντίγραφο τιμολογίου πώλησης
  • Εγγραφή Αντίγραφο Marshal Islands
  • Κατάλογος εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος επί του σκάφους
  • Άδεια χειριστή ραδιοφώνου

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μείνε συνδεδεμένος