MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI / радио на Маршаловите острови, когато кандидатствате за регистрация под флага на Маршаловите острови. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио на Маршалови острови за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от сметка за продажба
  • Копие на регистрация Маршалски острови
  • Списък на оборудването, инсталирано на борда
  • Лиценз за радиооператор

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани